10 Tips To Pass West African Examination Council (WAEC) 2018 With flying colours

Are you curious about passing WAEC 2018 examination and searching for tips to guide you through? This few tips will skyrocket your WAEC gra...

Wednesday, 22 February 2017

Hausa WAEC Syllabus

This is the complete Hausa WAEC Syllabus for this years WAEC examination. Candidates for WAEC GCE (External) and candidates for WAEC SSCE (Internal) are reminded to use this syllabus to prepare for their examination. Click here "WAEC Syllabus" to get the rest of the subjects.
Hausa WAEC Syllabus
We advise that candidates should be aware of the WAEC examination time table on time in order to prepare very well for the forth coming examination.
If you have any question(s) regarding WAEC Result or WAEC exams in general, kindly visit the WAEC FAQ's & A's section of this blog before panicking.  

The importance of this WAEC Syllabus can never be undermined. Hence, it's advisable to stick to your books as well as this syllabus for highlights and concentration areas. It is also advisable that students becomes aware of the WAEC grading system to know what grade they are exactly aiming for.

See also the WAEC exams rules and regulations and how to grow thick skin for it. 

Hausa WAEC Syllabus

Below is the WAEC Syllabus for this year; kindly make judicious use of it.

It will consist of two papers, Papers 1 and 2. Details on the papers are as follows:

Paper 1: Will be a multiple choice objective test which will last1 hour and carry 60      marks. It will have three sections, Sections A, B, and C.

SECTION A: LANGUAGE

Comprehension (2 short passages)                  –        10 items
Composition/Letter Writing                                      –        4 items
Sound System                                               –        6 items
Grammar                                                      –        6 items
Translation                                                   –        4 items
30 items

SECTION B: LITERATURE

Basic Principles of Literary Appreciation           –        4 items
Oral Literature                            Prose           –        3 items)
Poetry          –        3 items)   13 items
Drama          –        3 items)
Written Literature                       Prose           –        3 items)
Poetry          –        3 items)   9 items
Drama          –        3 items)

SECTION C: CULTURE

Customs       –        4 items)
Institutions   –        4 items)   8 items


TOTAL – (30 + 22 + 8) = 60 items

In Section B, all questions other than those on Basic Principles of Literary Appreciation will be on the set books for Paper 2.
PAPER 2:   This will be an essay test which will also be in three sections, Sections A, B and C. The rubrics shall be written in Hausa. The paper will take 2 hours and carry 100 marks.  Candidates will be required to answer six questions as follows:
Three from Section A, two from Section B and one from Section C.  Candidates will be required to answer questions in the official Hausa orthography using the appropriate metalanguage.

CONTENT OF PAPER 2

SECTION A: LANGUAGE

(i)     Composition/Letter Writing
Candidates are advised to write an essay of about 300 words on the topic chosen.
Candidates are advised to spend not more than 45 minutes on this question.  The topics will include any of the following essay type:
Narrative                –        Insha’i Na Labari
Descriptive             –        Insha’i Na Siffance
Argumentative        –        Insha’i Na Muhawara
Expository              –        Insha’i Na Bayani
Dialogue                 –        Muhawara ta kai tsaye
Proverbial               –        Karin Magana
Letter Writing         –        Rubutun Wasika
(ii)     Sound System (Tsarin Sauti)
Candidates will be required to answer one question from the two questions set.
Questions will be set testing candidates’ knowledge of:
(a)      Consonants, Vowels and Syllable Structure:
(Furucin bakake da wasula da kirar gaba)
 • their production in terms of place, manner and status of glotis
e.g. bilabials, nasals, voice and voiceless sounds.
(Gurbi da yanayi da matsayin makwallato na furucinsu misali ’yan lebba da ’yan hanci da mai ziza ko maras ziza)
 • Syllable Structure – the way consonants and vowels combine in syllable.
…/2
Structure of Syllable (Tsarin gaba)
 • Consonant + vowel (cv) – BW
 • Consonant + vowel + vowel (cvv) – BWW
 • Consonant + vowel + consonant (cvc) – BWB
Types of Syllable (ire-iren gaba)
 • open syllable (budaddiyar gaba)
 • close syllable (rufaffiyar gaba)
Vowel production (furucin Wasula)
 • vowel length – short and long vowels, dipthongs
(gajeru da dogaye da tagwan wasula)
Tone (Karin Sauti)
 • High tone (Karin sautin sama)
 • Low tone (Karin sautin kasa)
 • Falling tone (Karin sauti mai faduwa)
(iii)    Grammar (Nahawu)
Candidates will be required to answer one question from the two questions set.
Contents:
(a)      Word Structure And Word Formation (Ginin kalmomi):
 • Root –        (saiwa)
 • Affix –        (dafi)
 • Prefix –        (dafa goshi)
 • Infix –        (dafa ciki)
 • Suffix –        (dafa keya)
(b)     Word Classes (Azuzuwan kalmomi):
 • Noun –        (suna)
 • Verb –        (Aikatau)
 • Adjective –        (sifa)
 • Adverb –        (Bayanau)
 • Pronoun –        (Wakilin Suna)
 • Conjunction- (Mahadi)
 • Specifier – (Mafayyaci)
 • Quantifier – (Ma’auni)
 • Demostrative – (Nunau)
 • Ideophone – (Amsa-kama)
 • Diminutive – (Tsigilau)
…/3
 • Stabilizer – (Dirka)
 • Referential- (Madanganci)
(c)      Grammatical Categories (Rukunonin Nahawu)
 • Tense and Aspect –        (Lokutan aiki)
 • General Past –        (Shudadden Lokaci Na I)
 • Relative Past –        (Shudadden Lokaci Na II)
 • General Continuous –        (Lokaci Mai Ci Na I)
 • Relative Continuous     –        (Lokaci Mai Ci Na II)
 • First Future –        (Lokaci Na Gaba Na I)
 • Second Future –        (Lokaci Na Gaba Na II)
 • Habitual –        (Lokaci Na Sabo)
 • Subjunctive –        (Umurtau)
 • Negative –        (Korewa)
 • Gender –        (Jinsi)
 • Number –        (Adadi)
(d)     The structure and Types of Sentences:
(Tsari da ire-iren jumloli)
 • Subject and predicate –        (yankin suna da na aikatau)
 • Simple sentence –        (sassaukar Jumla)
 • Complex sentence –        (sarkakkiyar Jumla)
 • Compound sentence –        (Hardaddiyar Jumla)

SECTION B:  LITERATURE

This section will consist of Oral and Written Literature and six questions will be set, out of which Two will be attempted, i.e. one from Oral Literature and one from Written Literature.
There will be six set books, three on Oral Literature and three on Written Literature.
(i)      Oral Literature:
–        Prose (Tatsuniya da tarihihi da Karin Magana da Ka-Cinci-
Ka-Cinci
–       Poetry (Wakokin Baka)
–        Drama (Wasannin Gargajiya)
…/4
In Oral Literature, there will be 3 set books covering the different genres.  One question will be set from each set book and candidates will be required to answer any one of the three questions.
(ii)         Written Literature:
In Written Literature, there will be 3 set books covering the different genres.  One question will be set from each set book and candidates will be required to answer any one of the three questions.
–    Prose (Zube)
–    Poetry (Rubutattun wakoki)
–    Drama (Wasan kwaikwayo)

SECTION C:  CULTURE

This Section will test candidates’ knowledge of any of the following items on customs and Institutions:  Two questions will be set and candidates will be required to answer one.
Topics to be examined will include:
(i)      Greeting:
 • Gaisuwar ban girma
 • Gaisuwar taya murna
 • Gaisuwar lokatai (safiya, rana, la’asar, damina, rani, d.s.)
 • Jaje
 • Ta’aziyya
(ii)      Tarbiyya:
Hanyoyin tarbiyya (tsawa, kwabo, harara, horo, d.s.)
 • Girmama iyaye
 • Girmama na gaba
 • Girmama tsara
 • Da’a ga hukuma
(iii)     Hospitality (karimci):
 • Girmama bako
 • Kyauta
 • Ciyarwa
 • Sadaka
…/5
(iv)     Family (Iyali):
 • Al’adun Aure
 • Haihuwa
 • Radin Suna
 • Reno
 • Yaye
 • Kaciya
 • Zumunci
 • Al’adun Mutuwa
(v)      Traditional  Beliefs and Practices:
Al’adun da suka saba wa addini misali: camfi, bori, duba, tsibbu, maita, fatalwa, d.s.
(vi)     Traditional Occupations (sana’o’ in gargajiya):
–        Noma
–        Kira
–        Saka
–        Jima
–        Wanzanci
–        Kitso
–        Sassaka
–        Kiwo
–        Dukanci
–        Fawa
–        Su
–        Rini
–        Kasuwanci
–        Dillanci
(vii)    Traditional Medicine (Magungunan gargajiya):
Masu ba da maganin gargajiya.  Misali:
 •    Magori
 • ’yar maiganye
 •     bokaye
 •     Wanzamai, d.s.
(viii)   Traditional Authority and office holding (sarautun gargajiya)
–        Sarki
–        Hakimi
–        Dagaci
–        Mai Unguwa
…/6
–        Shamaki
–        Shantali
–        Sarkin Zagi
–        Liman
–        Sarkin fada, d.s.
(ix)     Forms of Traditional Recreation (Wasannin dandali):
 •     Dambe
 •     Kokawa
 •     Kalankuwa
 •     Shanci
 •     Sukuwa
 •     Hawan kaho
WEIGHTING:
Composition/Letter Writing                            –        25 marks
Other five questions (15 marks each)     –        75 marks
Total  –         100 marks
SUMMARY
Paper 1                            –        60 marks
Paper 2                            –        100 marks
Maximum Marks Obtainable         –        160 marks
(to be scaled down to 100%)

LIST OF HAUSA TEXTS FOR THE WEST AFRICAN SENIOR SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION (WASSCE)

Sound System And Grammar      –          Tsarin Sauti Da Nahawun Hausa Sani, M. A. Z., U.P. Plc, Ibadan, 1999
Reference                                          –     Exam Focus
Hausa Language Sani, M. A. Z. et al. U.P. Plc, Ibadan, 2000
Darussan Hausa 1 – 3  Yahaya, I. Y. et al; U.P. Plc, Ibadan, 1992
Literature
Oral Literature
Prose                     –         Labarun Gargajiya 2
Yahaya, I. Y, O.U.P. Zaria 1977
Poetry                   –         Kowa Ya Sha Kida
Muhammad, S. I, Longman Nigeria Plc Lagos reprint 2003
Drama                   –         Wasannin Tashe A Kasar Hausa
Umar, M. B. NNPC Zaria, 1980
Written Literature
Prose                    –         Nagari Na Kowa
Jabiru, A. NNPC, Zaria reprint 2004
Poetry                   –         Ciza ka Busa
Ismaila, J., Longman Nig Plc Lagos, reprint 2002
Drama                   –         Zamanin Nan Namu
Shu’aibu, M. NNPC, Zaria, reprint 1983
Reference Texts
Literature                        –         Jagoran Nazarin Kagaggun Labarai
Mukhtar, I., A.J. Publishers, Kano, 2002
–        Rabe-raben Adabi Da Muhimmancinsa
Dangambo, A., Truimp Publishing Company, Kano,           1984
–        Harshe Da Adabin Hausa A Kamalle
Ismaila, J. and Tanimu, M. Y.
Spectrum Books, Ibadan, 2007
Culture                            –        Rayuwar Hausawa
CSNL/BUK, Nelson Lagos, 1980
–        Hausa Customs
Madauci, I. el al, NNPC, Zaria, 1970
–        Labaru Na Da Da Na Yanzu
NNPC, 1985
–        Zaman Mutum Da Sana’arsa
 1. M. Rimmer, et al, NNPC, Zaria, reprint 2002
…/2If you have any comment, kindly use the comment box and check back to see our reply. We will make sure to reply your comment no matter how dumb it is.
Also share this information with your friends in school and home on Facebook, Twitter, etc.

Join our Secret Google+ Page and Facebook Page for Help and Contributions
EmoticonEmoticon

Download WAEC/WASSCE CBT App for Mobile phones
Download JAMB UTME CBT Practice App for Mobile Phones